انواع عسل

عسل بال عسل طبیعی کوهستان سبلان

1- بر اساس منبع جمع آوری شهد گل و نوع گیاهی که زنبور عسل از آن شهد جمع آوری می کند :

معمولاً زنبورهای عسل، شهد را از چندین گیاه جمع آوری می نمایند، ولی در بعضی مناطق کوهستانی ممکن است یک گیاه به صورت غالب در منطقه وجود داشته باشد که مورد استفاده زنبور عسل واقع شده، در این صورت می توان عسل طبیعی بدست آمده را به نام گیاه فوق نامید مانند:

 عسل آویشن، عسل گون، کنار (سدر). گاهی نیز ممکن است محل استقرار کلنی های زنبور عسل در نزدیک مناطق وسیع کشاورزی که یک محصول در آن کاشت می شود قرار گیرد، در اینصورت عسل طبیعی بدست آمده را می توان به نام آن محصول نامگذاری نمود، مانند عسل مرکبات، شبدر، اسپرس. در بعضی از مناطق نیز گیاه خاصی غالب نمی باشد و عسل طبیعی به دست آمده می تواند حاوی چندین شهد گل باشد که اصطلاحاً عسلچند گلی یا عسلمخلوط می گویند و گاهی نیز زنبوردار، عسل طبیعی مناطق مختلف را با تکنیک های خاص با هم ترکیب می کند که آنرا عسل چهل گیاه می نامند.

عسل سبلان

– بر اساس منطقه اسکان کلنی های زنبور عسل (محل تولید) :

در این تقسیم بندی، منطقه جغرافیایی ملاک نام گذاری این محصول است، مانند عسل سبلان، کردستان، آذربایجان، تکاب، لار، جنگل های شمال کشور، طالقان، دماوند.

3- متناسب با زمان تولید :

الف) عسل بهاره، مثل عسل مرکبات و عسل اقاقیا که زنبور عسل در اوایل بهار جمع آوری می کند.

ب) عسل تابستانی که گاهی از اوقات آن را عسل پاییزه نیز می نامند و زمان جمع آوری آن اواسط تابستان یا حتی اوایل پاییز است مثل عسل آویشن، اسپرس، عسل گون.

دسته‌بندی: انواع عسل و خواص آن ها

عسل یونجه و خواص آن

عسل کنار و خواص بی‌ نظیر آن

عسل گون گز و خواص گوناگون آن

عسل بهارنارنج و خواص گوناگون درمانی آن

خواص عسل سیاه‌دانه

عسل قنقال و خواص شگفت‌انگیز آن

عسل شوید و خواص آن

عسل گشنیز و خواص آن

عسل آویشن و خواص آن

عسل یونجه و خواص آن